100

%

Firmu PE CONSULTING jsme založili v roce 2023 po tom, co se naše profesní dráhy střetly v jedné z mezinárodních výrobních společností, kde jsme oba působili v rámci top managementu. Po určité době, kdy jsme společnými silami řešili typické problémy většiny výrobních společností, jsme pochopili, že naše úvahy a náhledy na různé problematiky a jejich řešení jsou velmi podobné, což nás v prvopočátku profesně sblížilo a posléze otevřelo cestu pro vznik přátelství. Společná vize a ambice pomáhat výrobním firmám, prostřednictvím našich dlouholetých, v praxi nabytých a praxí ověřených zkušeností, se stala hnacím motorem pro vznik společné konzultační agentury. Během našich korporátních kariér jsme se potýkali s celou řadou problémů a výzev a součinili při jejich řešení s různými konzultanty. Máme však navnímáno, že přenést tato často bohužel výhradně teoretická řešení do provozních podmínek a možností výrobních společností, nebývá realistické. Proto aktuálně jsme a vždy chceme být v tomto ohledu jiní, vybíráme tedy v rámci známých teorií přesně ty metodiky, které jsou pro Vás, naše zákazníky, reálně aplikovatelné a povedou k cíli, který jste sobě, a v případě spolupráce s námi, i nám vytýčili. Jako přesvědčení zastánci hledání příčin problémů či komplikací přímo v místech jejich vzniku, za spolupráce s personálem zákazníka, jsme samozřejmě připraveni jim čelit kdekoliv je potřeba, tedy přímo ve výrobních a přidružených prostorech.

Ernest Ebu
Spoluzakladatel a jednatel společnosti

15 let zkušeností z oblasti řízení dodavatelské a výrobní kvality v německých, britských, nizozemských a českých firmách a korporacích na pozicích Quality Engineer, Senior Quality Engineer a Quality Manager.

Specializace

 • QMS (Quality Management System)
 • Complaint Management
 • FMEA a kontrolní plány
 • Kaizen
 • 5S
 • ISO 9001/14001
 • Soulad s požadavky a normami
 • Příprava pro certifikace
 • Quality tools (anylýza kořenové příčiny problému: 8D, pareto, ishikawa, 5x proč, atp.)
 • Auditování pracovišť
 • Měření a sortování
 • Vstupní/mezioperační/výstupní kontrola materiálu a produktu
 • First article inspection (FAI)
 • Q-dokumentace
 • Projektové řízení
 • Lakování
 • Neustále a trvalé zlepšování procesů

Jiří Piškula
Spoluzakladatel a jednatel společnosti

15 let zkušeností v mezinárodní výrobní společnosti na pozicích Junior Quality Manager a Production Manager.

Specializace

 • Kontinuální zlepšování výrobních procesů
 • Optimalizace layoutů výrobních závodů
 • Zachycení aktuálních stavů a tvorba optimalizovaných návrhů layoutů
 • Optimalizace výrobních stanovišť
 • Tvorba a správa výrobní dokumentace
 • ISO45001 (BOZP)
 • Problematika plánování výrobních kapacit
 • Odstraňování “bottlenecks“ ve výrobních procesech
 • Normování a časové snímky výrobních operací
 • Design personálních plánů v návaznosti na forecasts
 • Metodické řízení oddělení technologie výrobní společnosti
 • Snižování nákladů na nekvalitu výrobních procesů
 • Automatizace výrobních procesů
 • Projektové řízení

Součástí našeho teamu jsou i další vysoce kvalifikovaní kolegové na pozicích:

 • Mezinárodní svářečský inženýr (IWE)
 • Mezinárodní svářečský technolog (IWT)
 • Evropský inženýr lepení (EAE)
 • Korozní specialista
 • Specialista šroubových spojů
 • Tým auditorů dílenské kvality (vrstvené audity a sortování)